Bazy Danych B2C

Baza jest przeznaczona do wielokrotnego użytku. Wszystkie dane zostały zarejestrowane w GIODO. Obsługa kampanii e-mail będzie prowadzona w systemie www.greensender.pl

Informacje na temat bazy b2c

Baza Danych B2C tworzona na podstawie określonych przez Ciebie kryteriów. Jest to prosty sposob do jakościowych baz konsumenckich osób ze swoją ofertą. Odkryj nowy sposób na dotarcie do klientów w Twojej branży. Bazy zawierają akutalne kontakty e-mailowe które zostały zweryfikowane pod kątem docierlaności oraz aktualności.

Pozyskiwanie klientów B2C